Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Villkorligt valfria inom Bioteknik: Minst 30hp BB2xxx-kurser på avancerad nivå, huvudområde Bioteknik, ska läsas i årskurs 4-5 (projektkursen ME2306 Bioteknik-ekonomi-ledarskap, 12, hp, ingår).

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom huvudområde Bioteknik.
30,0 15,0 15,0

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom Energiteknik/huvudområde Maskinteknik
30,0 15,0 15,0

Finansiell matematik (FMI)

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap
Endast för CINEK/I-teknologer antagna till inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi.
12,0 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom huvudområde Matematik.
30,0 15,0 15,0

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom Integrerad produktion/huvudområde Maskinteknik.
30,0 15,0 15,0

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
IK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap
Kursen IK2203 ges även i större kursvarianter. Minst IK2203, 15hp, är obligatorisk.
15,0 7,5 7,5
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom Internetteknik/huvudområde Informations- och kommunikationsteknik.
30,0 15,0 15,0

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obs! Kursen EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap, 15hp, ges i läsperiod 1-2, H11.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom Trådlösa system.
30,0 15,0 15,0
EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap
Ny kurs H11 (samläses med IK2510 och IK2511). Obs! Ges i läsperiod 1-2, H11.
15,0 15,0

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Kursen MF2035 Mekatronik, högre kurs, 18hp, samläser introduktion med kursen MF2057, 1hp - för information - ta kontakt med studierektor vid inst. Maskinkonstruktion.

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2035 Mekatronik, högre kurs 18,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom Mekatronik, huvudområde Maskinteknik.
30,0 15,0 15,0

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom Programvarudesign.
30,0 15,0 15,0