Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Villkorligt valfria inom Bioteknik: Minst 30hp BB2xxx-kurser på avancerad nivå, huvudområde Bioteknik, ska läsas i årskurs 4-5 (projektkursen ME2306 Bioteknik-ekonomi-ledarskap, 12, hp, ingår).

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom huvudområde Bioteknik.
30,0 hp 15,0 15,0

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom Energiteknik/huvudområde Maskinteknik
30,0 hp 15,0 15,0

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap
Endast för CINEK/I-teknologer antagna till inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi.
12,0 hp 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom huvudområde Matematik.
30,0 hp 15,0 15,0

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom Integrerad produktion/huvudområde Maskinteknik.
30,0 hp 15,0 15,0

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
IK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap
Kursen IK2203 ges även i större kursvarianter. Minst IK2203, 15hp, är obligatorisk.
15,0 hp 7,5 7,5
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom Internetteknik/huvudområde Informations- och kommunikationsteknik.
30,0 hp 15,0 15,0

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obs! Kursen EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap, 15hp, ges i läsperiod 1-2, H11.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete på avancerad nivå, 30hp, inom Trådlösa system.
30,0 hp 15,0 15,0
EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap
Ny kurs H11 (samläses med IK2510 och IK2511). Obs! Ges i läsperiod 1-2, H11.
15,0 hp 15,0

Kursen MF2035 Mekatronik, högre kurs, 18hp, samläser introduktion med kursen MF2057, 1hp - för information - ta kontakt med studierektor vid inst. Maskinkonstruktion.

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2035 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom Mekatronik, huvudområde Maskinteknik.
30,0 hp 15,0 15,0

Obs! Kontrollera att du är kursregistrerad för minst 30hp per termin.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå
Alternativt/eller examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom Programvarudesign.
30,0 hp 15,0 15,0