Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, och årskurs 1-2, avancerad nivå/masternivå.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2603 Entrepreneurship 6,0 6,0
ME2042 Förhandlingsteknik
Kursen ges även i läsperiod P3-P4.
6,0 3,0 3,0
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 6,0
ME2029 Finansiering 6,0 6,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 6,0
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 6,0
ME2025 Brand Portfolio Management 6,0 6,0
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change 6,0 6,0
ME2054 Inköp & Supply Chain Management 6,0 6,0
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 6,0

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Energisystem eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Finansiell matematik (FMI)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap
Endast för antagna till CINEK och teknikinriktningen Finansiell matematik.
12,0 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Internetteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
IK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap
Kursen ges även i större kursvarianter. Minst IK2203, 15hp, är obligatorisk.
15,0 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Trådlösa system eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap
Samläsning med kurserna IK2510 och IK2511.
15,0 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Mekatronik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikinriktningen Programvarudesign eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 6,0
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5