Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 3,5 4,0
ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 9,0 4,0 3,5 1,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
ME1306 Industriell projektledning för I 60736 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60358 7,5 3,5 4,0
SG1109 Mekanik 60422 8,0 4,0 4,0
ME1315 Industriell marknadsföring för I 60738 6,0 6,0
Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik
Läses i augusti under mottagningen. Räknas ej med i examen.
1,5