Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2018

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Produktframtagning (PFRI)

Tillämpad matematik (TMAI)