Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1350 Logik för dataloger
Ersätter ID1015 LÅ 11-12
6,0 hp 3,0 3,0
ID2206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
ID1015 Logik för datavetenskap 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp 7,5
SF1635 Signaler och system, del I 7,5 hp 7,5
IL131V Tillämpad digitalteknik med PIC-processor 7,5 hp 3,5 4,0
SH1011 Modern fysik 7,5 hp 3,0 4,5
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IL2222 Digital design av kretsar i nanoskala för CMOS 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
förkunskapskrav för TINEM
6,0 hp 6,0
DN1215 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 hp 7,5
EQ1240 Signalbehandling 7,5 hp 7,5
HU1905 Juridik för ingenjörer 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
IV1300 Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
förkunskapskrav för TINEM
6,0 hp 6,0
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IK1550 Internetworking 6,0 hp 6,0
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
förkunskapskrav för TINEM
6,0 hp 6,0
MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 hp 8,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1361 Programmeringsparadigm
Starkt rekommenderad, förkunskaper för DD1350
7,5 hp 4,5 3,0

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1385 Japanska, fortsättningsnivå II 9,0 hp 3,0 1,5 3,0 1,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1395 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 hp 2,0 2,0 2,5 2,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS2326 Teknisk tyska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS2336 Teknisk franska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS2349 Teknisk spanska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5