Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Behörighet och urval sker enligt KTH:s antagningsordning, se KTH:s regelverk  http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning