Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2013-06-12
Godkänd: 2013-06-12

Behörighet och urval sker enligt KTH:s antagningsordning, se KTH:s regelverk  http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning