Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Fördjupningsarbete (examensarbete för kandidat) 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

De villkorligt valbara kurserna betraktas och behandlas som obligatoriska kurser. På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1670 Flervariabelanalys II. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1350 Logik för dataloger (kräver förkunskaper i Prolog motsvarande kursen ID1213 Logikprogrammering).

Vid ansökan om examen granskas examen efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska och brasiliansk-portugisiska kan ingå i som valfria kurser i utbildningen. Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 3 hp läses i åk 3 7,5 hp 0,1 0,1 1,4 1,4
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
ID2206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1240 Signalbehandling 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DS1319 Tyska - språk, kultur och samhälle 4,5 hp
DS1337 Franska - språk, kultur och samhälle 4,5 hp
DS1347 Spanska - språk, kultur och samhälle 4,5 hp
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp 7,5
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen. 6,0 hp 3,0 3,0
SH1011 Modern fysik 7,5 hp 6,0 1,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp 6,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen. 6,0 hp 3,0 2,0 1,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IE1304 Reglerteknik 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management Krav för TINEM 6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp 6,0
IK1552 Internetteknik 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen. 6,0 hp 6,0
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp
LS1472 Brasiliansk portugisiska A1 för ingenjörer 7,5 hp

Inriktningar

Internationell inriktning, japanska (INJA)

Kurser (INJA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LS1385 Japanska A2 9,0 hp

Internationell inriktning, kinesiska (INKI)

Kurser (INKI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LS1395 Kinesiska A2 9,0 hp

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LS2326 Tyska B2 9,0 hp
LS2336 Franska B2 9,0 hp
LS2349 Spanska B2 9,0 hp