Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2015

Senast ändrad: 2017-08-28
Godkänd: 2017-08-28

Se behörighet till KTH:s utbildningar på grundnivå:

https://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/behorighet-till-kth-s-utbildningar-pa-grundniva-1.54569