Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger. 

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 hp 1,2 0,1 0,1 0,1
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
SF1689 Baskurs i matematik 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp 7,5