Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger. 

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 hp 0,1 0,1 2,1 2,2
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0
ID1206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60407 7,5 hp 7,5
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 60159 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp 3,5 4,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
SH1011 Modern fysik 7,5 hp 6,0 1,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp 6,0
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60221 7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik 60554 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60635 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60708 7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60848 6,0 hp 6,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
60316 6,0 hp 4,0 2,0
DD2372 Automater och språk 60380 6,0 hp 6,0
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60677 6,0 hp 6,0
IK1552 Internetteknik 60558 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60471 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60717 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Krav för TINEM
60202 6,0 hp 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
60099 6,0 hp 6,0