Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1306 Introduktion till IT 51301 1,5 1,5
ID1018 Programmering I 50752 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
SF1610 Diskret matematik 60342 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 50600 7,5 7,5
SF1689 Baskurs i matematik 50492 6,0 6,0
SF1624 Algebra och geometri 50439 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 60352 7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60956 7,5 7,5