Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp
ID1206 Operativsystem 7,5 hp
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 hp
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1351 Logik för dataloger 50687 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1307 Aktiv karriärstart 60043 1,5 hp
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2372 Automater och språk 6,0 hp
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp
IK1552 Internetteknik 7,5 hp
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp
IV1351 Datalagring 7,5 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Krav för TINEM
6,0 hp
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 hp
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 hp
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp
SH1011 Modern fysik 7,5 hp