Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 51457 6,0 hp 6,0
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp
ID1206 Operativsystem 7,5 hp
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 hp
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50385 6,0 hp 6,0
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 50692 7,5 hp 7,5
SH1011 Modern fysik 51108 7,5 hp 6,0 1,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 50377 6,0 hp 6,0
ID1212 Nätverksprogrammering 50606 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 50512 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 50109 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60791 7,5 hp 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
60155 6,0 hp 4,0 2,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60204 6,0 hp 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
60201 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2372 Automater och språk 6,0 hp
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp
IK1552 Internetteknik 7,5 hp
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Krav för TINEM
6,0 hp
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp