Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 51457 6,0 hp 6,0
ID1206 Operativsystem 50513 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60336 7,5 hp 7,5
IA150X Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå 60479 15,0 hp 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60460 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1351 Logik för dataloger 50435 7,5 hp 3,5 4,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50385 6,0 hp 6,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50343 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 50692 7,5 hp 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 51571 9,5 hp 6,0 3,5
SH1011 Modern fysik 51108 7,5 hp 6,0 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60269 7,5 hp 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 50377 6,0 hp 6,0
ID1212 Nätverksprogrammering 50606 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 50512 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 51129 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 50109 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60767 7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik 60177 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60205 7,5 hp 7,5
II1307 Aktiv karriärstart 60310 1,5 hp 1,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60791 7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60068 6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60591 6,0 hp 6,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1546, SF1547 får ingå i examen. 60155 6,0 hp 4,0 2,0
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60204 6,0 hp 6,0
IK1552 Internetteknik 60329 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60314 7,5 hp 7,5
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer Krav för TINEM 61512 6,0 hp 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1546, SF1547 får ingå i examen. 60201 6,0 hp 6,0