Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IE1204 Digital design 50794 7,5 hp 7,5
II1306 Introduktion till IT 50792 1,5 hp 1,5
SF1689 Baskurs i matematik 50790 6,0 hp 6,0
ID1018 Programmering I 50944 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 50791 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60502 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 60504 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60503 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 60501 7,5 hp 7,5