Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-12-12
Godkänd: 2019-12-12

För antagning till civilingenjörsutbildningen i Industriell teknik och hållbarhet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9

Särskild behörighet motsvarande:
Matematik E, Fysik B och Kemi A.
I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet motsvarande:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.uhr.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs Regelverk - Antagningsordning