Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1500 Introduktion till industriell teknik 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60061 7,5 hp 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 60156 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60159 7,5 hp 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60059 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup