Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

Merparten av inriktningskurserna samläses med CTFYS åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp 4,0 5,0
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 4,5 1,5
SH1013 Modern fysik Kursen fortsätter i åk 4 med 2,5 hp 10,5 hp 2,0 6,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs för åk 3 4,0 hp 1,0 3,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs Kursen fortsätter i åk 4 med 4 hp 6,0 hp 2,0
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs för åk 3, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

Merparten av inriktningskurserna samläses med CTKEM åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 hp 3,0 4,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
KE1160 Termodynamik 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp 6,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs åk 3 4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp 6,0
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs åk 3, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs Kursen samläses med CMAST under HT och med COPEN under våren 6,0 hp
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

Merparten av inriktningskurserna samläses med CENMI åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 3,0 6,0
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp 7,5
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs åk 3 4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 7,5 hp 7,5
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs åk 3, kursen inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
MJ1521 Riskhantering 3,0 hp
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

Merparten av inriktningskurserna samläses med CDATE åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp 6,0 1,5
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs för åk 3 4,0 hp 1,0 3,0
DD1392 Mjukvarukonstruktion 9,0 hp
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs för åk 3, kursen inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
SF1541 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 hp
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp