Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAFY finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 11 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 15/16

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
SH1013 Modern fysik forts från åk 3, 2,5 hp 10,5 hp 2,5
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp 4,0 15,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs forts från åk 3, 4 hp 6,0 hp 4,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM alla inriktningar 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp 6,0
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 3,7 3,8
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 7,5
SF2729 Grupper och ringar Matematik CLGYM,schemakrock VFU åk 4 & X-jobb åk 5 7,5 hp 3,8 3,7
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister Matematik CLGYM valbar för MAFY och TIKT 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp 6,0
IH2651 Halvledarteori och komponentfysik, allmän kurs 7,5 hp
IM2651 Elektroniska materials fysik 7,5 hp
IO2691 Optik, allmän kurs 6,0 hp
IO2692 Optik, tilläggskurs 3,0 hp
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp
SG2122 Kontinuummekanik 6,0 hp
SG2123 Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs 6,0 hp
SH2500 Atom- och molekylfysik 6,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAKE finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 12 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 15/16

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp 4,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 hp 7,5
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM 7,5 hp 7,5
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM 7,5 hp 3,7 3,8
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM 7,5 hp 7,5
SF2729 Grupper och ringar Matematik CLGYM, schemakrock VFU åk 4 och examensarb åk5 7,5 hp 3,8 3,7
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp 7,5
KE2170 Bränslecellen 6,0 hp 6,0
KF2490 Biokompositer 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM 7,5 hp 7,5
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM 7,5 hp

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TEMI finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 6 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 15/16

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp 4,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs Innehåller projekt. Förkunskaper 120 hp och Engelska B 7,5 hp 7,5
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM alla inriktningar 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 7,5
MJ1501 Tillstånd och trender Kvällskurs 7,5 hp 3,0 4,5
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 3,7 3,8
MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 7,5
SF2729 Grupper och ringar Fn inget schemastöd krock med VFU/examensarbete 7,5 hp 3,8 3,7
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TIKT finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 18 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller Informations- och kommunikationsteknik, varav minst 6 hp i matematik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 15/16

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare 19,0 hp 4,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2218 Internets protokoll och principer paket Datasäkerhet och Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM 7,5 hp 7,5
DD1350 Logik för dataloger Matematik TIKT samt paket Programspråk 6,0 hp 3,0 3,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Matematik TIKT samt paket Datasäkerhet och Teoretisk datalogi 9,0 hp 6,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm paket Programspråk 7,5 hp 4,5 3,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ paket Programspråk 6,0 hp 4,0 2,0
DD2440 Avancerade algoritmer Matematik TIKT och paket Teoretisk datalogi 6,0 hp 1,5 4,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik paket MDI 6,0 hp 3,0 3,0
SF2520 Tillämpade numeriska metoder Matematik CLGYM/TIKT 7,5 hp 3,0 4,5
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM 7,5 hp 3,7 3,8
DD2395 Datasäkerhet paket Datasäkerhet och Teoretisk datalogi 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi paket Språkteknologi och MDI 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin Matematik TIKT och paket Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion paket MDI 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt paket MDI 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM 7,5 hp 7,5
SF2729 Grupper och ringar Lå 15/16 inget schemastöd krock VFU åk 4/ex-jobb åk 5 7,5 hp 3,8 3,7
DD2352 Algoritmer och komplexitet Matematik CLGYM/TIKT 7,5 hp 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder Matematik TIKT samt paket Datasäkerhet och Teoretisk datalogi 7,5 hp 3,0 4,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi paket Programspråk 3,0 hp 3,0
DD2372 Automater och språk Matematik TIKT samt paket Programspråk 6,0 hp 6,0
DD2385 Programutvecklingsteknik paket Programspråk 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion paket mDI och Datorgrafik och visualisering 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier paket Internetprogrammering 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister Matematik CLGYM/TIKT och CLGYM/MAFY 6,0 hp 6,0
DD2428 Datorgeometri och visualisering Matematik CLGYM/TIKT (vilande ej lå15/16) 6,0 hp
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi paket Teoretisk datalogi 6,0 hp
DD2446 Komplexitetsteori paket Teoretisk datalogi 6,0 hp
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM 7,5 hp