Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp Grundnivå
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 hp Grundnivå
SF1661 Perspektiv på matematik Kursen ges under v 36-41 och examineras i v 42 6,0 hp Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
UCK210 Lärande som professionellt uppdrag Kursen ges vid Stockholms universitet och examineras i början av januari 2014. Har kurskod DIK200 vid Stockholms universitet 8,5 hp Grundnivå
UMK211 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet Kursen ges vid Stockholms universitet och inkluderar 4,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 9,0 hp Grundnivå
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1122 Termodynamik 5,0 hp Grundnivå
SK1103 Klassisk fysik för CL 9,0 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs för åk 2 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik förutom SG1130 som samläses med Materialdesign

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Läses gemensamt. Kursen inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp Avancerad nivå
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp Grundnivå
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp Grundnivå
SH1013 Modern fysik 10,5 hp Grundnivå
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med CTFYS2.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs forts. från åk 3, 4 hp 6,0 hp Grundnivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SH1013 Modern fysik forts. från åk 3, 2,5 hp 10,5 hp Grundnivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp Avancerad nivå
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
SE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0 hp Grundnivå
SF1628 Komplex analys 6,0 hp Grundnivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp Grundnivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp Grundnivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 hp Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt.

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAFY finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 11 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp villkorligt valfria kurser. Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 17/18.

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
KD1290 Kemisk analys Har ersatt KD1250, ny titel och momentindelning 8,5 hp Grundnivå
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs i åk 2 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inriktningskurser i kemi samläses med Teknisk kemi åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation forts från åk 2, 7,5 hp 8,5 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp Grundnivå
KE1160 Termodynamik 7,5 hp Grundnivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande gemensam kurs, inkluderar 12 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk kemi åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAKE finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 12 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
BB1050 Bioteknik 6,0 hp Grundnivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 17/18.

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik gemensam kurs i åk 2 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inriktningskurser i Energi och miljö samläses med CENMI åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp Grundnivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 hp Grundnivå
MJ1521 Riskhantering 3,0 hp Grundnivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp Avancerad nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TEMI finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 6 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 17/18.

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp Grundnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs för åk 2 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Datateknik åk 1 eller 2. Flervariabelanalys samläses  med Öppen ingång.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp Grundnivå
DD1392 Mjukvarukonstruktion 9,0 hp Grundnivå
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp Avancerad nivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
SF1541 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Datateknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp Grundnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp Grundnivå
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys 6,0 hp Grundnivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TIKT finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 18 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller informations- och kommunikationsteknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 16/17

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller Informations- och kommunikationsteknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 17/18.