Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
SH1013 Modern fysik
Fortsättning från åk 3, 2,5 hp
10,5 2,5
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs
Fortsättning från åk 3, 4 hp
6,0 4,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 7,5
SI1151 Kvantfysik 6,0 6,0
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SK2300 Optisk fysik 6,0 6,0
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 3,0
SK2754 Avancerade halvledarmaterial 7,5 7,5
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 3,5 4,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 4,0 5,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 3,0 3,0
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 4,0 5,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 6,0 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 6,0
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 4,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 7,5
SI1161 Statistisk fysik 6,0 6,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 3,0
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 7,5
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 8,0
SK2753 Nanoelektronik 9,0 9,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 6,0
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
IH1611 Halvledarkomponenter 60548 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
SH2203 Experimentell partikelfysik 60214 7,5 7,5
SH2302 Kärnfysik 60215 8,0 8,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60246 7,5 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2401 Elektrooptik 60373 6,0 6,0
SK2710 Spinnelektronik 60383 8,0 8,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60010 9,0 6,0 3,0
SK2750 Fasta tillståndets fysik 60385 6,0 3,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60480 7,5 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60551 6,0 6,0
EI2430 Högspänningsteknik 60584 7,5 7,5
SE2121 Biomekanik 60014 9,0 9,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60517 6,0 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60798 7,5 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60216 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60245 7,5 7,5
SI2540 Komplexa system 60247 7,5 7,5
SK2411 Laserfysik 60374 7,5 7,5
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 60377 6,0 6,0
SE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 7,5
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
KD2330 Analytiska separationer 60061 7,5 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 60048 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60055 7,5 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60059 7,5 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60063 7,5 7,5
KE2170 Bränslecellen 60035 6,0 6,0
KF2490 Biokompositer 60038 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 4,5 4,5
AE1107 Geoenergi 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60010 9,0 6,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
DD1350 Logik för dataloger 6,0 3,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 4,5 3,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 4,0 3,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 3,0 4,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60647 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60483 6,0 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 61021 7,5 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60492 7,5 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder 60496 7,5 3,0 4,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60493 3,0 3,0
DD2372 Automater och språk 60494 6,0 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60502 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0