Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50740 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 51256 6,0 6,0
SH1013 Modern fysik
Fortsättning från åk 3, 2,5 hp
10,5 2,5
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 51300 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs
Fortsättning från åk 3, 4 hp
6,0 4,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 50724 6,0 6,0
EF2240 Rymdfysik 50809 6,0 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50768 6,0 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50820 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 50588 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50536 7,5 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 50704 7,0 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50705 7,5 7,5
SI1151 Kvantfysik 50297 6,0 6,0
SI2510 Statistisk mekanik 50306 7,5 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 50307 7,5 7,5
SK2300 Optisk fysik 50504 6,0 6,0
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50505 3,0 3,0
SK2754 Avancerade halvledarmaterial 50518 7,5 7,5
SK2760 Nanomaterialkemi 50523 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 50737 7,5 3,5 4,0
EJ2301 Effektelektronik 50760 6,0 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50478 9,0 4,0 5,0
MJ2411 Förnybar energi 50480 6,0 3,0 3,0
SF1677 Analysens grunder 50599 7,5 4,0 3,5
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 50266 9,0 4,0 5,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 50267 6,0 3,0 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 50507 6,0 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 50511 8,0 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50515 12,0 6,0 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 50757 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 50560 6,0 6,0
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 50562 7,5 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 50193 6,0 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50630 7,5 7,5
SG1215 Strömningsmekanik 50696 4,0 4,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 50708 7,5 7,5
SH2103 Subatomär fysik 50262 7,5 7,5
SI1161 Statistisk fysik 50298 6,0 6,0
SI1336 Simulering och modellering 50299 6,0 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50302 6,0 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 50303 3,0 3,0
SI2600 Kondenserade materiens teori 50423 7,5 7,5
SK2700 Mesoskopisk fysik 50517 8,0 8,0
SK2753 Nanoelektronik 50564 9,0 9,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 50522 6,0 6,0
SF1678 Grupper och ringar 50600 7,5 3,8 3,7
IH1611 Halvledarkomponenter 60548 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
SH2203 Experimentell partikelfysik 60214 7,5 7,5
SH2302 Kärnfysik 60215 8,0 8,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60246 7,5 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2401 Elektrooptik 60373 6,0 6,0
SK2710 Spinnelektronik 60383 8,0 8,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60010 9,0 6,0 3,0
SK2750 Fasta tillståndets fysik 60385 6,0 3,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60480 7,5 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60551 6,0 6,0
EI2430 Högspänningsteknik 60584 7,5 7,5
SE2121 Biomekanik 60014 9,0 9,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60517 6,0 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60798 7,5 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60216 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60245 7,5 7,5
SI2540 Komplexa system 60247 7,5 7,5
SK2411 Laserfysik 60374 7,5 7,5
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 60377 6,0 6,0
SE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50740 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 51256 6,0 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 51300 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50255 7,5 7,5
SF1628 Komplex analys 50588 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50536 7,5 7,5
SF1677 Analysens grunder 50599 7,5 4,0 3,5
KD2170 Nanostrukturerade material 50081 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 50084 9,0 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 50085 7,5 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 50057 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50630 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 50600 7,5 3,8 3,7
KD2330 Analytiska separationer 60061 7,5 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 60048 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60055 7,5 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60059 7,5 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60063 7,5 7,5
KE2170 Bränslecellen 60035 6,0 6,0
KF2490 Biokompositer 60038 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50740 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 51256 6,0 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 51125 6,0 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 51300 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50549 7,5 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 51259 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 50588 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50536 7,5 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT - verktyg industriell produktframtagning, större kurs 50332 7,5 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50468 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 51255 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 51258 9,0 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 50038 9,0 4,5 4,5
AE1107 Geoenergi 50856 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 51133 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50630 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 50600 7,5 3,8 3,7
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60010 9,0 6,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

UMK701 och UMK802 kommer att ersättas av UMK702 och UMK703. F d UMK701 + 4 hp ges första gången VT18. Ingår 5 hp UVK + 4 hp ämnesdidaktik.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50740 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 51256 6,0 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 51300 9,0 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 61013 15,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60470 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50672 6,0 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50677 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 50588 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50536 7,5 7,5
DD1350 Logik för dataloger 50713 6,0 3,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 50656 7,5 4,5 3,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50659 9,5 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50660 6,0 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 50661 7,5 4,0 3,5
MG2128 Inte bara CAD - IT - verktyg industriell produktframtagning, större kurs 50332 7,5 3,0 4,5
SF1677 Analysens grunder 50599 7,5 4,0 3,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50620 7,5 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 50946 6,0 6,0
DD2418 Språkteknologi 50949 6,0 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50644 6,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50630 7,5 7,5
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 50698 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 50600 7,5 3,8 3,7
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60647 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60483 6,0 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 61021 7,5 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60492 7,5 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder 60496 7,5 3,0 4,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60493 3,0 3,0
DD2372 Automater och språk 60494 6,0 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60502 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60471 6,0 6,0