Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 hp 6,0
UCK210 Lärande som professionellt uppdrag Kursen ges vid Stockholms universitet och examineras i början av januari 2014. Har kurskod DIK200 vid Stockholms universitet 8,5 hp 1,0 7,5
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet Kursen ges vid Stockholms universitet och inkluderar 4,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 7,5 hp 7,5
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp 0,5 4,0 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 hp 7,5 7,5
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup