Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3.

Obligatorisk kurs som är under inrättande där kurskod ännu inte är satt (kursnamnet är preliminärt):

Teoretisk fysik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp 5,0 4,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hp 4,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Kursen läses gemensamt 4,0 hp 1,0 3,0
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 hp 6,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 8,5 hp 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp 6,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 3,0 6,0
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 hp 7,5
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp 7,5
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Gemensam kurs inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp 1,5 1,5
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0