Årskurs 3

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3.

Obligatorisk kurs som är under inrättande där kurskod ännu inte är satt (kursnamnet är preliminärt):

Teoretisk fysik

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp 5,0 4,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hp 4,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU
11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Kursen läses gemensamt
4,0 hp 1,0 3,0
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 hp 6,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
fortsättning från åk 2, med 7,5 hp
8,5 hp 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp 6,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU
11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Läses gemensamt
4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp 6,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 3,0 6,0
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 hp 7,5
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp 7,5
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Gemensam kurs inkluderar 9 hp VFU
11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 7,5 hp 7,5

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp 1,5 1,5
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU
11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
4,0 hp 1,0 3,0