Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 Grundnivå
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 8,5 Grundnivå
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 Grundnivå
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 Grundnivå
SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1672 Linjär algebra 7,5 Grundnivå
SF1673 Analys i en variabel 7,5 Grundnivå
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1112 Mekanik I 9,0 Grundnivå
SI1122 Termodynamik 5,0 Grundnivå
SI1146 Vektoranalys 4,0 Grundnivå
SK1104 Klassisk fysik 7,5 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU
11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Kursen läses gemensamt
4,0 Avancerad nivå
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 Grundnivå
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 Grundnivå
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 Grundnivå
SH1014 Modern fysik 4,0 Grundnivå
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 Grundnivå
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 Grundnivå
SK1105 Experimentell fysik 4,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs
Fortsättning från åk 3, 4 hp
6,0 Grundnivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
SH1013 Modern fysik
Fortsättning från åk 3, 2,5 hp
10,5 Grundnivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 14/15

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 Grundnivå
KD1290 Kemisk analys 8,5 Grundnivå
KE1150 Teknisk kemi 10,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
fortsättning från åk 2, med 7,5 hp
8,5 Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 Grundnivå
KE1160 Termodynamik 7,5 Grundnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Inklusive 9 hp VFU
11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Läses gemensamt
4,0 Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Inkluderar 12 hp VFU
19,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
BB1050 Bioteknik 6,0 Grundnivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
7,5 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 Grundnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Gemensam kurs inkluderar 9 hp VFU
11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
4,0 Avancerad nivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 Avancerad nivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 Avancerad nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik
Kursen inkluderar 12 hp VFU
15,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 Grundnivå
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 Grundnivå
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 Avancerad nivå
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 Grundnivå
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 Grundnivå
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 Grundnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU
11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
4,0 Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Medieteknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15