Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 Grundnivå
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 8,5 Grundnivå
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 Grundnivå
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 Grundnivå
SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1672 Linjär algebra 7,5 Grundnivå
SF1673 Analys i en variabel 7,5 Grundnivå
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1112 Mekanik I 9,0 Grundnivå
SI1122 Termodynamik 5,0 Grundnivå
SI1146 Vektoranalys 4,0 Grundnivå
SK1104 Klassisk fysik 7,5 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Kursen läses gemensamt
4,0 Avancerad nivå
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 Grundnivå
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 Grundnivå
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 Grundnivå
SH1014 Modern fysik 4,0 Grundnivå
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 Grundnivå
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 Grundnivå
SK1105 Experimentell fysik 4,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (53,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs
Fortsättning från åk 3
6,0 Grundnivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 Grundnivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 Avancerad nivå
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 Avancerad nivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 Grundnivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 Avancerad nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 Grundnivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 Avancerad nivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 Avancerad nivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 Avancerad nivå
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 Grundnivå
SE2121 Biomekanik 9,0 Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 Grundnivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 Avancerad nivå
SH2103 Subatomär fysik 7,5 Avancerad nivå
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 Avancerad nivå
SH2302 Kärnfysik 8,0 Avancerad nivå
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 Avancerad nivå
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 Avancerad nivå
SI1162 Statistisk fysik 7,5 Grundnivå
SI1336 Simulering och modellering 6,0 Grundnivå
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 Avancerad nivå
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 Avancerad nivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 Avancerad nivå
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 Avancerad nivå
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 Avancerad nivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 Avancerad nivå
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 Avancerad nivå
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 Avancerad nivå
SK2512 Cellulär biofysik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
10,0 Avancerad nivå
SK2513 Cellodling: teori och praktik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
4,0 Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 Avancerad nivå
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 Avancerad nivå
SK2710 Spinnelektronik 8,0 Avancerad nivå
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 Avancerad nivå
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 Avancerad nivå
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

 

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 14/15

Årskurs 6

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 Grundnivå
KD1290 Kemisk analys 8,5 Grundnivå
KE1150 Teknisk kemi 10,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
fortsättning från åk 2, med 7,5 hp
8,5 Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 Grundnivå
KE1160 Termodynamik 7,5 Grundnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Läses gemensamt
4,0 Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 Grundnivå
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 Avancerad nivå
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 Avancerad nivå
KD2330 Analytiska separationer 7,5 Avancerad nivå
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 Avancerad nivå
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 Avancerad nivå
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 Avancerad nivå
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 Avancerad nivå
KF2490 Biokompositer 7,5 Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Även CK2010 är vilkorligt valfri

 

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
BB1050 Bioteknik 6,0 Grundnivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
7,5 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 Grundnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
4,0 Avancerad nivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 Avancerad nivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 Avancerad nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik
Kursen inkluderar 12 hp VFU
15,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1107 Geoenergi 7,5 Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 Grundnivå
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 Avancerad nivå
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 Avancerad nivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 Grundnivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 Avancerad nivå
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 Avancerad nivå
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 Grundnivå
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

 

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 Grundnivå
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 Grundnivå
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 Avancerad nivå
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 Grundnivå
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 Grundnivå
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 Grundnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
4,0 Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Medieteknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 Grundnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 Grundnivå
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 Grundnivå
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 Avancerad nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 Avancerad nivå
DD2372 Automater och språk 6,0 Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 Avancerad nivå
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 Avancerad nivå
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 Grundnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

 

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15