Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller 4,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp Grundnivå
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1112 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1122 Termodynamik 5,0 hp Grundnivå
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp Grundnivå
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Kursen läses gemensamt 4,0 hp Avancerad nivå
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp Grundnivå
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp Grundnivå
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Grundnivå
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp Grundnivå
SH1014 Modern fysik 4,0 hp Grundnivå
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 hp Grundnivå
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hp Grundnivå
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 hp Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 hp Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 16/17.

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3 8,5 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
KD1290 Kemisk analys 8,5 hp Grundnivå
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 8,5 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp Grundnivå
KE1160 Termodynamik 7,5 hp Grundnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Gemensam kurs, inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
BB1150 Biokemi 1 7,5 hp Grundnivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CINEK åk 1 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp Grundnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 hp Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1925 Tillämpad statistik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp Avancerad nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

.PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik.

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 2

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp Grundnivå
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp Grundnivå
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp Grundnivå
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1925 Tillämpad statistik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 16/17.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15