Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller 4,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

CLGYM/MAFY kommer fr o m H17 att göra vissa ändringar i utbildningsplanen, främst för åk 3.

Preliminära kommande kurser som planeras ersätta några av de kurser som redovisas i listan nedan:

Experimentell fysik

Teoretisk fysik

Fysik för mikrokosmos

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 50856 6,0 hp 6,0
SI1146 Vektoranalys 50735 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50857 9,0 hp 5,0 4,0
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 51865 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 50590 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 50853 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60615 4,0 hp 4,0
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61495 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Kursen läses gemensamt 61496 4,0 hp 1,0 3,0
SI1155 Teoretisk fysik 60365 6,0 hp 6,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 8,5 hp 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 51839 6,0 hp 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 50130 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51817 6,0 hp 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 50210 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 60089 6,0 hp 6,0
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61495 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 61496 4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 60958 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51878 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 51839 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 51862 9,0 hp 3,0 6,0
SF1925 Tillämpad statistik 52012 7,5 hp 7,5
KE1060 Material- och energibalanser 61422 7,5 hp 7,5
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61495 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 61496 4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 61360 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 51839 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 50531 6,0 hp 4,0 2,0
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 50200 3,0 hp 1,5 1,5
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51817 6,0 hp 3,0 3,0
SF1925 Tillämpad statistik 52012 7,5 hp 7,5
DD1369 Programvarukonstruktion i projektform 50235 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60325 6,0 hp 3,5 2,5
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61495 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 61496 4,0 hp 1,0 3,0