Årskurs 1

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED1100 Ingenjörsvetenskap 50582 7,5 hp 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik 50577 6,0 hp 6,0
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 50398 8,5 hp 1,0 7,5
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 50960 7,5 hp 7,5
DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 50864 8,0 hp 0,5 4,0 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 60846 15,0 hp 7,5 7,5
SF1662 Diskret matematik 60031 7,5 hp 3,5 4,0