Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 hp 6,0
DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 8,0 hp 1,0 3,5 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 hp 8,0 7,0
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 4,0 3,5
UMK213 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 61028 7,5 hp 1,0 6,5
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 60453 8,5 hp 8,5