Årskurs 1

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED1100 Ingenjörsvetenskap 50006 7,5 hp 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik 52016 6,0 hp 6,0
DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 50730 8,0 hp 1,0 3,5 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 50746 15,0 hp 8,0 7,0
SF1662 Diskret matematik 50740 7,5 hp 4,0 3,5
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet
UMK212 utgår,UMK213 ersätter, går i P3 & P4
60511 7,5 hp 1,0 6,5
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 60453 8,5 hp 8,5