Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller 4,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

CLGYM/MAFY kommer fr o m H17 att göra vissa ändringar i utbildningsplanen, främst för åk 3.

Preliminära kommande kurser som planeras ersätta några av de kurser som redovisas i listan nedan:

Experimentell fysik

Teoretisk fysik

Fysik för mikrokosmos

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK1105 Experimentell fysik 60265 4,0 hp
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Kursen läses gemensamt 4,0 hp
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp
SH1014 Modern fysik 4,0 hp
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 hp
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 50492 8,5 hp 5,0 2,5
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp
KE1160 Termodynamik 7,5 hp
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp
MJ1145 Energisystem 7,5 hp
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp
SF1925 Tillämpad statistik 7,5 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp