Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht10/

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Under årskurs 4 och 5 ska mist 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp 6,0
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

MF2045 forstätter under årskurs 5

Minst 2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 och 5.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign 6,0 hp 6,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Kurser (IPUA)

MF2045 forstätter under årskurs 5

En av följande profiler fortsätter under årskurs 5:

  1. Maskinkonstruktion (1 kurs på avancerad nivå, minst 6 hp ska läsas)
  2. Energi och miljö
  3. Mekatronik
  4. Strömningsmekanik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2049 Förbränningsmotorteknik projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi Profil 2: Energi och miljö 6,0 hp 6,0
MJ2413 Energi och miljö Profil 2: Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem Profil 3: Mekatronik 7,5 hp 7,5
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II Profil 3: Mekatronik 6,0 hp 6,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurser (IPUB)

MF2045 och MF2004 forstätter under årskurs 5

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurser (IPUC)

MF2035 och MF2045 fortsätter under årskurs 5

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

För fullständig kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

Master, industriell produktion (PRM)

Kurser (PRM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 3,5 4,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2038 Digitala fabriker Spåret Industriella IT-system 6,0 hp 6,0
MG2209 Advanced Manufacturing Processes Spåret Production Engineering and Management 11,5 hp 5,0 6,5
MG2210 Advanced Metrology Spåret Production Engineering and Management: MG2210 eller MG2212 11,5 hp 5,0 6,5
MG2211 Supply Chain Management Spåret Production Engineering and Management 11,0 hp 5,0 6,0
MG2212 Strategic Maintenance Systems Spåret Production Engineering and Management: MG2210 eller MG2212 11,0 hp 5,0 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system Spåret Industriella IT-system 6,0 hp 6,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Minst 3 av de villkorligt valbara kurserna inom mastern måste läsas varav minst en av MJ2641, MJ2681 eller MJ2664

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 hp 6,0
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp 6,0
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/