Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

I masterkatalogen anges SE1025 FEM som obligatorisk för Flyg & Rymd.

Vi rekommenderar att man istället läser EL11120 Reglerteknik och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik för att vara bättre förberedd.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Kan läsas under årskurs 4
6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan läsas under årskurs 4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5

En teknisk kurs måste läsas, minst 6 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF118X Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete i maskinteknik måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
MF103X obligatorisk för spåret Maskinkonstruktion
15,0 hp 7,5 7,5
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Kan även läsas i P1
6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 6,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete inom maskinteknik, grundnivå, 15 hp mäste göras

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kan läsas i årskurs 3 eller 4
6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 6,0 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges också i period 1 på engelska
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5