Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

I masterkatalogen anges SE1025 FEM som obligatorisk för Flyg & Rymd.

Vi rekommenderar att man istället läser EL11120 Reglerteknik och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik för att vara bättre förberedd.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära Kan läsas under årskurs 4 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs Kan läsas under årskurs 4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

En teknisk kurs måste läsas, minst 6 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, industriell design (IPDA)

Kurser (IPDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF118X Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Ett examensarbete i maskinteknik måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurser (IPUB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå MF103X obligatorisk för spåret Maskinkonstruktion 15,0 hp 7,5 7,5
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurser (IPUC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs Kan även läsas i P1 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 6,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Kurser (NEE)

Ett examensarbete inom maskinteknik, grundnivå, 15 hp mäste göras

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0

Master, industriell produktion (PRM)

Kurser (PRM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kan läsas i årskurs 3 eller 4 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 6,0 9,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges också i period 1 på engelska 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp 7,5 7,5