Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (59,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
MJ1102 Maskinteknik 10,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SK1112 Fysik I 9,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I Kursen ges under mottagningsperioden i augusti 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 hp Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 hp Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 hp Grundnivå

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

I masterkatalogen anges SE1025 FEM som obligatorisk för Flyg & Rymd.

Vi rekommenderar att man istället läser EL11120 Reglerteknik och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik för att vara bättre förberedd.

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT12/arskurs2?l=en

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära Kan läsas under årskurs 4 6,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs Kan läsas under årskurs 4 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT12/arskurs2?l=en

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

En teknisk kurs måste läsas, minst 6 hp

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht12/

Du ska läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå innan civilingenjörsexamen kan utfärdas.
Du rekommenderas att läsa en av 3 teknikprofiler:
Teknikprofil Konstruktion:
MF2024 Robust proboalistisk konstruktion, 6 hp
MF2011 Systemkonstruktion, 9 hp
En av följande:
MF2031 ECO Design, 6 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II, 6 hp
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering, 6 hp
Teknikprofil Energi:
(Behörighetsgivande kurs MF1401 Värmeöverföring, 6hp rekomenderas i åk 3)
MJ2407 Uthållig energianvändning, 9 hp
Alternativ 1:
MJ2380 Energisystemanalys, 9 hp
Alternativ 2:
MJ2422 Termisk komfort och innomhusmiljö, 6 hp
MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning, 6 hp
Teknikprofil Produktion:
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, 6 hp
MG2130 Industriell produktion - simulering, 9 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, 6 hp

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT12/arskurs2?l=en

Spår, industriell design (IPDA)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF118X Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett examensarbete i maskinteknik måste göras.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett examensarbete måste göras

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå MF103X obligatorisk för spåret Maskinkonstruktion 15,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MF2018 Tribologi 6,0 hp Avancerad nivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs Kan även läsas i P1 6,0 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Master, marina system (MRS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan:http://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT12/arskurs2?l=en

Master, matematik (MTH)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett examensarbete i maskinteknik måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMTHM/HT12/arskurs1

För civilingenjörsexamen krävs att du läser minst 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Rekommenderad profil är:

MG2130 Modellering och simulering av industriella processer, 9 hp

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning, 9 hp.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMTHM/HT12/arskurs2

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett examensarbete inom maskinteknik, grundnivå, 15 hp mäste göras

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TNEEM/HT12/arskurs2

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tprmm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT12/arskurs2?l=en

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kan läsas i årskurs 3 eller 4 6,0 hp Avancerad nivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tsuem/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT12/arskurs2?l=en

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tsutm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT12/arskurs2?l=en

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges också i period 1 på engelska 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2