Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2009

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I masterkatalogen anges SE1025 FEM som obligatorisk för Flyg & Rymd.

Vi rekommenderar att man istället läser EL11120 Reglerteknik och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik för att vara bättre förberedd.

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT12/arskurs2?l=en

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT12/arskurs2?l=en

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En teknisk kurs måste läsas, minst 6 hp

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht12/

Du ska läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå innan civilingenjörsexamen kan utfärdas.
Du rekommenderas att läsa en av 3 teknikprofiler:
Teknikprofil Konstruktion:
MF2024 Robust proboalistisk konstruktion, 6 hp
MF2011 Systemkonstruktion, 9 hp
En av följande:
MF2031 ECO Design, 6 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II, 6 hp
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering, 6 hp
Teknikprofil Energi:
(Behörighetsgivande kurs MF1401 Värmeöverföring, 6hp rekomenderas i åk 3)
MJ2407 Uthållig energianvändning, 9 hp
Alternativ 1:
MJ2380 Energisystemanalys, 9 hp
Alternativ 2:
MJ2422 Termisk komfort och innomhusmiljö, 6 hp
MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning, 6 hp
Teknikprofil Produktion:
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, 6 hp
MG2130 Industriell produktion - simulering, 9 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, 6 hp

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT12/arskurs2?l=en

Spår, industriell design (IPDA)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 3

Kompletterande information

Ett examensarbete i maskinteknik måste göras.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste göras

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Master, marina system (MRS)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan:http://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT12/arskurs2?l=en

Master, matematik (MTH)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete i maskinteknik måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMTHM/HT12/arskurs1

För civilingenjörsexamen krävs att du läser minst 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Rekommenderad profil är:

MG2130 Modellering och simulering av industriella processer, 9 hp

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning, 9 hp.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMTHM/HT12/arskurs2

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete inom maskinteknik, grundnivå, 15 hp mäste göras

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TNEEM/HT12/arskurs2

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tprmm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT12/arskurs2?l=en

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tsuem/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT12/arskurs2?l=en

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tsutm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT12/arskurs2?l=en

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2