Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 50486 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 50764 6,0 hp 6,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50489 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 50501 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60443 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 60879 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60340 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60672 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50494 1,5 hp 1,5

Inriktningar

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 50486 6,0 hp 6,0
LS1433 Franska A2 för ingenjörer 50114 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50489 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 50501 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60443 6,0 hp 6,0
LS1434 Franska B1 för ingenjörer 60056 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60879 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60340 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50494 1,5 hp 1,5

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 50486 6,0 hp 6,0
LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 50119 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50489 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 50501 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60443 6,0 hp 6,0
LS1448 Spanska B1 för ingenjörer 60064 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60879 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60340 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50494 1,5 hp 1,5

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 50486 6,0 hp 6,0
LS1423 Tyska A2 för ingenjörer 50139 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50489 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 50501 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60443 6,0 hp 6,0
LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 60060 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60879 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60340 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50494 1,5 hp 1,5