Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 50584 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 50142 6,0 hp 3,0 3,0
MF1001 Maskinteknik, introduktionskurs 50508 9,0 hp 4,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 50213 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60034 7,5 hp 7,5
MJ1104 Praktisk introduktion till energiteknik 60212 6,0 hp 3,0 3,0
SG1130 Mekanik I 60010 9,0 hp 4,5 4,5
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60009 7,5 hp 7,5