Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X, AL126X

Under åk 4 och 5 skall CMATD studenter läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå, enligt alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1:
En av de rekommenderade teknikprofilerna.

Alternativ 2:
Totalt minst 18 hp MHxxxx-­‐kurser i åk 4-­‐5 (ej MH2501).

Rekommenderade teknikprofiler:

Processvetenskap:
MH2039 Processteknik
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik del 2
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

Materialdesign:
MH2100 Pulvermetallurgi
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik del 1
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Energiprocesser:
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling
MH2600 Förbränning i industriella processer
MH2045 Energi- och materialhållbarhet

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
15,0 4,0 11,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D CAD 1,5 1,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 6,0
MH1026 Materialfysik 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 8,0 2,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 6,0 6,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X, AL126X

CMATD läser ej MJ1401 Värmeöverföring 6hp överlappande ikursinnehåll med MH1018

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D CAD 1,5 1,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 6,0
MH1026 Materialfysik 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 8,0 2,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 6,0 6,0