Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X, AL126X

Under åk 4 och 5 skall CMATD studenter läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå, enligt alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1:
En av de rekommenderade teknikprofilerna.

Alternativ 2:
Totalt minst 18 hp MHxxxx-­‐kurser i åk 4-­‐5 (ej MH2501).

Rekommenderade teknikprofiler:

Processvetenskap:
MH2039 Processteknik
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik del 2
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

Materialdesign:
MH2100 Pulvermetallurgi
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik del 1
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Energiprocesser:
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling
MH2600 Förbränning i industriella processer
MH2045 Energi- och materialhållbarhet

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60759 6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60756 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
60858 15,0 4,0 11,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D CAD 1,5 1,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60053 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60381 6,0 6,0
MH1026 Materialfysik 60863 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60009 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
61017 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60512 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60860 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60238 8,0 2,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60395 6,0 6,0

Master, makromolekylära material (MMM)

Master, marina system (MRS)

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Master, nanoteknik (NTE)

Master, industriell produktion (PRM)

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X, AL126X

CMATD läser ej MJ1401 Värmeöverföring 6hp överlappande ikursinnehåll med MH1018

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60512 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
60416 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D CAD 1,5 1,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60053 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60759 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60381 6,0 6,0
MH1026 Materialfysik 60863 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60009 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
61017 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60860 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60238 8,0 2,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60756 6,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60395 6,0 6,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X, AL126X

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60009 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SA119X Examensarbete inom materialvetenskap, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
60079 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60053 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60759 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60381 6,0 6,0
MH1026 Materialfysik 60863 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
61017 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60512 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60860 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60238 8,0 2,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60756 6,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60395 6,0 6,0

Master, teknisk materialvetenskap (TMV)

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X, AL126X

Kurs MH1029 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
MH1026 Materialfysik 60863 6,0 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 61181 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
60858 15,0 4,0 11,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D CAD 1,5 1,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60053 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60759 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60381 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60009 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
61017 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60512 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60860 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60238 8,0 2,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60756 6,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60395 6,0 6,0