Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)

Vissa Masterprogram har behörighetsgivande kurser

Inriktningar

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Under åk 4 och 5 skall CMATD studenter läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå, enligt alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1:
En av de rekommenderade teknikprofilerna.

Alternativ 2:
Totalt minst 18 hp MHxxxx-­‐kurser i åk 4-­‐5 (ej MH2501).

Rekommenderade teknikprofiler:

Processvetenskap:
MH2039 Processteknik
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik del 2
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

Materialdesign:
MH2100 Pulvermetallurgi
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik del 1
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Energiprocesser:
AL2113 Hållbarutveckling i teori och praktik
MH2600 Förbränning i industriella processer
MH2045 Energi- och materialhållbarhet

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60810 15,0 hp 6,0 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60810 15,0 hp 6,0 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
SG1140 Mekanik II 50488 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA119X Examensarbete inom materialvetenskap, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60042 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60810 15,0 hp 6,0 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60810 15,0 hp 6,0 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
MG1024 Produktion 51045 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60329 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60810 15,0 hp 6,0 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

CMATD läser ej MJ1401 Värmeöverföring 6hp överlappande ikursinnehåll med MH1018

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60335 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA119X Examensarbete inom materialvetenskap, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60042 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 50519 7,0 hp 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 50544 6,0 hp 6,0
MH1018 Transportfenomen 50493 6,0 hp 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50922 6,0 hp 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 50736 6,0 hp 6,0
MH1026 Materialfysik 60613 6,0 hp 6,0
MH1029 Hållbar processteknik 60707 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett villkorligt valfritt examensarbete på grundnivå ska läsas
60810 15,0 hp 6,0 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60513 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60050 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60362 1,5 hp 1,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 60323 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0