Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2019/2020. Kurslista för 2020/2021 beslutas 1 november 2019

Ändringar kan ske för kommande läsår

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen 2019/2020:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)
Teknisk materialvetenskap (spåret hållbara material)