Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)

Vissa Masterprogram har behörighetsgivande kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0