Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-10-23
Godkänd: 2018-10-23

Civilingenjörsutbildningen Materialdesign omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens tre första år (180 högskolepoäng) bedrivs i huvudsak på grundnivå.

Under de två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram.
Masterprogrammens kurser bedrivs i huvudsak på avancerad nivå.

Läsåret 2019/2020 ges följande mastersprogram som leder till civilingenjörsexamen inom Materialdesign:

  • Hållbar energiteknik
  • Industriell ekonomi
  • Industriell produktion
  • Kärnenergiteknik
  • Makromolekylära material
  • Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
  • Nanoteknik
  • Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
  • Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över valbar masterprogram finns på KTHs programwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk

Undervisningen på grundnivå de tre första åren sker i huvudsak på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå de två sista åren i huvudsak sker på engelska.