Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2011-05-25
Godkänd: 2011-05-25

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier och den bedrivs i huvudsak på svenska, men flera kurser och kursmoment, främst i de högre årskurserna, undervisas på engelska.
Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå de tre första åren och på avancerad nivå i huvudsak de två sista åren.

Utbildningen innehåller följande inriktningar:

  • Bildsystem
  • Kommunikation och nätverk
  • Kemi och materialvetenskap
  • Biomekanik
  • Elektronik och robotik