Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

En kurs i termodynamik tillkommer.

Årskurs 2

Kompletterande information

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2014/15. Ändringar kan komma att göras.

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

En av kurserna SF1683, SF1682 eller båda kurserna SF1633 och SF1632 ska läsas.

Ändringar kan komma att göras.