Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 hp 0,5 3,0 2,0 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp 7,0 0,5 2,0 2,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 hp 4,0 5,0
HL1204 Termodynamik, grundkurs 6,0 hp 6,0
HI1200 Grundläggande programmering 6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup