Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 Grundnivå
HI1200 Grundläggande programmering 6,0 Grundnivå
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 Grundnivå
HL1204 Termodynamik, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 Förberedande nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 Grundnivå
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 Grundnivå
HI1201 Objektorienterad programmering 6,0 Grundnivå
HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 Grundnivå
HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 Avancerad nivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SH1011 Modern fysik 7,5 Grundnivå
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2016/17. Ändringar kan komma att göras.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 Grundnivå
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 3,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 Grundnivå
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 Grundnivå

Kompletterande information

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

En av kurserna SF1683, SF1682 eller båda kurserna SF1633 och SF1632 ska läsas.

Ändringar kan komma att göras.

Årskurs 4

Årskurs 5