Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50062 7,5 hp 7,5
HL1200 Ingenjörsintroduktion 50085 6,0 hp 0,5 2,0 3,0 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50811 12,0 hp 7,0 0,5 2,0 2,5
SF1624 Algebra och geometri 50212 7,5 hp 7,5
HE1200 Ellära och mätteknik 50854 9,0 hp 4,0 5,0
HI1200 Grundläggande programmering 50087 6,0 hp 1,0 5,0
HL1204 Termodynamik, grundkurs 60623 6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60017 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 40002 1,5 fup