Senast ändrad: 2020-12-15
Godkänd: 2021-01-13

För antagning till civilingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4). Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

I övrigt hänvisas till KTH:s antagningsordning i KTH:s regelverk, www.kth.se