Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

SF1611 får ej inräknas i examen.

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
DM1573 Grafisk teknik 7,5 hp 5,0 2,5
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp 1,5 4,0 2,0
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp 6,0
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp 7,5
MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I Ges under mottagningsveckorna 1,5 hp