Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
AD1RD1 Reflekterande designprocess 7,5 hp 7,5
DT1175 Ljud 7,5 hp 7,5
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 hp 4,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
DM1580 Videoteknik 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0