Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp 3,5 4,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare
Rekommenderas för att nå 180 hp.
1,5 hp 1,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DM2529 Digital bild för publicering 7,5 hp 7,5
DM2905 Individuell kurs i medieteknik
Ersätter DM2529 som ställs in
7,5 hp 3,8 3,7
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 6,0 3,0
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Spåret Tryckt kommunikation ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-793