Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

SF1611 får ej inräknas i examen.

Med reservation för ändringar

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Datalogi (CPS)

Interaktiv medieteknik (INMT)

Ljud (LJD)

Tryckt kommunikation (TRK)

Kompletterande information

Spåret Tryckt kommunikation ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-793