Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

SF1611 får ej inräknas i examen.

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Årskurs 3

Datalogi (CPS)

Årskurs 3

Interaktiv medieteknik (INMT)

Årskurs 3

Ljud (LJD)

Årskurs 3

Tryckt kommunikation (TRK)

Årskurs 3

Kompletterande information

Spåret Tryckt kommunikation ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-793