Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Observera att det är 59 hp obligatoriska kurser i årskurs 3. För att komma upp i 60 hp måste ytterligare en kurs läsas.

Förslag på en sådan kurs är exempelvis LI1012, LS1415 eller DD2310.

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp 3,5 4,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Bild- och videoteknik (BVT)

Kurser (BVT)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 3,8 3,7
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp 7,5

Datalogi (CPS)

Kurser (CPS)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 2,0 4,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0

Interaktiv medieteknik (INMT)

Kurser (INMT)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2517 XML för publicering 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5

Ljud (LJD)

Kurser (LJD)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5