Senast ändrad: 2018-01-24
Godkänd: 2018-01-24

För antagning till utbildningsprogrammet i medieteknik krävs grundläggande behörighet samt

särskild behörighet motsvarande Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1, samtliga med lägst betyg E.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se